Dołącz się  |  
Karta 4metal  |  
O Nas  |  Strona Główna  |  Aktualności  |  Wydarzenia  |  Media  |  Galerie Zdjęć  |  Dołącz się  
SZUKAJ
zaawansowane
Czasopismo branżowe


2/2015
Służby Utrzymania Ruchu
W dwumiesięczniku Służby Utrzymania Ruchu można znaleźć praktyczne porady ekspertów z polskich firm oraz studia poszczególnych przypadków związanych z wdrożeniami rozwiązań optymalizacji kosztów i dyrektyw europejskich, bezpieczeństwem pracy czy kontrolami przeprowadzanymi przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Wśród głównych działów znalazło się zarządzanie i koszty, hydraulika i pneumatyka, diagnostyka, bezpieczeństwo i prawo, logistyka produkcji, energetyka i ochrona środowiska, systemy IT i ICT oraz gospodarka smarowo-olejowa.

Co roku w magazynie ukazuje się również Ogólnopolskie Badanie Służb Utrzymania Ruchu oparte o ankiety przeprowadzane w ponad 400 firmach produkcyjnych w Polsce, Casebook oraz Przewodnik Szefa Utrzymania Ruchu.

Magazyn ma charakter informacyjny i doradczy oraz jest przeznaczony dla kadry kierowniczej, jak i dyrektorów odpowiedzialnych m.in. za inwestycje, procesy produkcji, utrzymanie ruchu oraz obsługę techniczną infrastruktury zakładów produkcyjnych.

Strona www:www.sluzby-ur.pl
Red. naczelny:Przemysław Ozga
Rok powstania:2006
Nakład drukowany:4000
Ilość / Rok:6
Cena:40 PLN
Adres:FORUM Press
ul. Polska 13
Poznań
Polska
Tel.:+48 61 66 83 116
Kontakt:
 Polska
Przemysław Ozga
Tel.: +48 61 66 55 769
Fax: +48 61 66 55 806
Email: przemyslaw.ozga@forum-press.com.pl
 
< powrót
0.46461 sek   www.4metal.com   www.4metal.pl   www.4metal.cz   www.4metal.de   www.4metal.at   www.4metal.ch   www.4metal.ru